Duomenų naudojimas

Asmeninė informacija apie gaminių pirkėją (vardas ir pavardė; mobilaus telefono numeris; pašto adresas; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su gaminių platinimo sistema. Ji reikalinga tam, kad galėtume kokybiškai, greitai ir saugiai pateikti gaminius pardavimo paslaugas, naudoti informaciją rinkodaros tikslais (jei gaminių pirkėjas yra davęs išankstinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis rinkodaros tikslais). Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Bet kokie finansiniai gaminių pirkėjo duomenys (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numeris) yra fiksuojami laikinai. REGILA.LT sistemoje jie nėra kaupiami ar saugomi.

Asmuo gali pateikti nepilnus duomenis apie save. Tokiu atveju pats pirkėjas rūpinasi prekės atsiėmimu pasirinktoje UAB „Regila“ prekybos vietoje.