UAB „Regila“ prekių ir paslaugų teikimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo nuostatomis, taip pat vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

1.       1. Prekių užsakymas ir pristatymas

1.1. UAB „Regila “ įsipareigoja Pirkėjui, prieš sudarant sutartį, suteikti būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją apie parduodamas prekes;

1.2. UAB „Regila” iki prekių užsakymo įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui apžiūrėti prekę, patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

1.3. Pirkėjams suteikiama galimybė atsiimti užsakytas prekes bet kuriame UAB „Regila“ padalinyje;

1.4. UAB „Regila“ gali pasiūlyti prekių pristatymo į namus paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pristatymo kaina nustatoma atsižvelgiant į Pirkėjo nurodomą pristatymo adresą;

1.5. Pirkėjai, užsakydami prekių pristatymą į namus, įsipareigoja UAB „Regila“ nurodyti tikslų adresą bei Pirkėjo kontaktinius duomenis. Už prekių pristatymo bei kontaktinių duomenų teisingumą, taip pat galimus Pirkėjo ar UAB „Regila“ nuostolius, atsiradusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, atsako Pirkėjas;

1.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pasirašius važtaraštį ar kitą prekės priėmimo-perdavimo dokumentą patvirtinama, kad prekė yra perduota (pristatyta) tinkamai;

1.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje ar kitame prekės priėmimo-perdavimo dokumente. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštį ar kitą prekės priėmimo-perdavimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų.

2.        2. Kokybės garantija

2.1. UAB “Regila” garantuoja, kad parduodamų prekių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos nustatytus standartus ir technines sąlygas;

2.2. UAB „Regila“ įsipareigoja Pirkėjui grąžinti sumokėtą prekės ar paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti prekę ar kitaip pašalinti prekės ar paslaugos trūkumus, kai prekė ar paslauga neatitinka garantijos dokumente ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar iki jos sudarymo, numatytų kokybės sąlygų ar reikalavimų;

2.3. Pirkėjas reikalavimus dėl nemokamo garantinio aptarnavimo, kai prekių trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės, gali pareikšti per metus;

2.4. Garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos Pirkėjui pateikus UAB „Regila“ išduotą garantinę pažymą ar prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Nemokamo garantinio aptarnavimo paslaugos neteikiamos, jeigu prekių kokybė buvo pažeista dėl Pirkėjo kaltės, preke naudojantis ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos.

   3. Prekių keitimas ir grąžinimas

3.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui, reikalauti pakeisti nusipirktą prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektavimo preke. Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su UAB „Regila“ privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Jei UAB „Regila“ neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Tačiau tinkamos kokybės prekės, matuojamos prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai, nėra keičiamos ir nėra grąžinamos. UAB „Regila“ neprisiima atsakomybės už Pirkėjų savarankiškai pateiktus matmenis, matavimo duomenis, pateikiant prekių užsakymus;

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti su UAB „Regila“ sudarytos nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties. Tačiau Pirkėjas neturi teisės atsisakyti su UAB „Regila“ sudarytos nuotolinės ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

3.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti prekes, pateiktas atsižvelgiant į Taisyklių 3.1., 3.2. punktuose nustatytus ribojimus, tenkinamas tik tada, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, yra išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės yra nepraradusios prekinės išvaizdos;