Projektas „UAB ,,Regila“ 40 kWp saulės elektrinės įsigijimas J.Tumo-Vaižganto g. 31, Plungė.

  • Projekto trukmė: 2024-03-25–2024-06-30
  • Projekto iniciatorius: UAB “Regila”
  • Projekto tikslas: Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas ant stogo, užtikrinant aplinkosauginius
  • reikalavimus, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2).
  • Projekto eiga: Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (įranga ir darbai), projekto viešinimas.
  • Projekto rezultatas: bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, energijos
  • sąnaudų ir išlaidų už elektrą sumažinimas, sutaupytas lėšas skiriant tiesioginei veiklai ir paslaugų
  • kokybės gerinimui.
Imageblock